Kontakt

Budget- och skuldrådgivningen (kommunal hyresgaranti)

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
Fax: 0498-263354
E-post: budgetochskuldradgivning@gotland.se

Telefontid: Måndag till onsdag kl. 08.30-10.00 samt tisdagar kl. 13.00-14.00 (helgfria vardagar)

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti, möjlighet till eget boende.

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från regionens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. En kommun får, enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, ställa ut en hyresgaranti för ett enskilt hushåll, om hyresgarantin innebär att hushållet får en hyresbostad med besittningsrätt och hyresgarantin är en förutsättning för att hyresgästen ska få hyra bostaden. En behovsprövning görs ihop med ansökan. Garantin omfattar max sex månadshyror. Garantin gäller under två år. Kontakta budget- och skuldrådgivningen för att ansöka om kommunal hyresgaranti.