Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Prideflaggor

Satsning på kunskap om HBTQ+

Publicerad 2018-02-05 17:00

Region Gotland satsar på information om hbtq+. Nu finns det en uppdaterad hemsida med nytt kunskapsmaterial och korta filmer.

Region Gotland har i samarbete med RFSL tagit fram nytt kunskapsmaterial om hbtq+. En del är ”hbtq+-kort” med baskunskap, bland annat om vad H, B, T, Q och vad plusset står för. En annan del är korta filmer under rubriken ”Röster från Gotland om hbtq+”.

På hemsidan finns det både gotländskt och nationellt kunskapsmaterial. Det är användbart både för dem som identifierar sig som hbtq+-person, är anhöriga, medarbetare i Region Gotland och i andra verksamheter på Gotland (både i yrkesarbete och ideellt) samt för alla andra intresserade.

- Syftet är att sprida fakta och personliga berättelser kring normer och hbtq+ för att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet exkludera eller diskriminera de av oss som identifierar sig som hbtq+-personer, säger Veronica Hermann, strateg för folkhälsa och välfärd.