Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vera Kebbe med band på Kf Roxys jazzclub dec 2018 (foto: Anna Ericsson)

Alla kulturstöd

Nedan listas samtliga ekonomiska kulturstöd som är sökbara hos Region Gotland.

Den 27 mars antog regionfullmäktige ett nytt regelverk för Region Gotlands kulturstöd. De allmänna bestämmelserna i regelverket har dock överklagats.

Med anledning av överklagandet verkställs inte reglerna förrän tidigast 1 juni 2024. Under årets första månader gäller de gamla reglerna. 

_________________________

Kulturföreningar, kulturorganisationer och arrangörer kan ansöka om:

 • verksamhetsbidrag
 • arrangörsstöd
 • rabatterade resor
 • tryckningsstöd
 • stöd till filmproduktion. 

Läs om dessa i listan längre ner på sidan.

Samtliga bidragsbestämmelser finns här.

Andra typer av stöd

Är din förening nystartad eller har verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsvariationer? Då kan du också vara berättigad till stöd från fritidsavdelningen. 

Läs mer om fritidsstöd.

Rabatten ges till enskild eller grupp som erhåller någon form av aktuellt kulturstöd från Region Gotland.

Därmed kan en frilansande kulturaktör eller grupp resa med Destination Gotland till rabatterat pris.

Ansökan kan göras enskilt via mail, eller via en av de fria kulturorganisationer som erhåller kulturstöd från Region Gotland.

Rabattkoder ges EJ till personer knutna till kulturinstitutionerna.
 
Rabatten varierar i storlek beroende på val av avgång, hur långt i förväg bokningen görs och vilken tid på året resan sker. Detta gör biljetten ca 10–40 % billigare jämfört med motsvarande ombokningsbar biljett. För att få rabatten behöver resenären ange en rabattkod vid bokningen. Biljetterna är ombokningsbara och varje rabattkod är giltig för resa (ToR) med upp till 9 personer och ett fordon per kod. Undantag är attraktiva avgångar i samband med helger och storhelger.
 

Aktuell rabattkodperiod just nu är: hela 2023 till och med januari 2024 (så långt koderna räcker)

Är du kulturaktör och önskar resa till rabatterat pris?

Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna nedan där du:
1) uppger vem du är och vilken godkänd/stödmottagande kulturorganisation som du samverkar med samt resans/resornas syfte,
2) antal resenärer och
3) om det gäller person/personer folkbokförda på Gotland eller besökande

Kontaktpersoner:

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se 
073-765 82 62

Hanna Wärff-Radhe
073-765 80 91
 
Dessa rabatterade resor är möjliga tack vare en överenskommelse mellan Region Gotlands kulturenhet och Destination Gotland.

 

Ansökan om stöd för arrangemang inom kulturområdet. Detta stöd utlyses i tre omgångar under 2024:

 • 21 november 2023 - 20 januari 2024
 • 21 januari 2024 - 20 april 2024
 • 21 april 2024 - 20 augusti 2024

Med reservation för eventuella ändringar.

Allmänt
Ett levande kulturliv i en demokrati kännetecknas dels av en ständig förändring och/eller utveckling såväl till form som innehåll, dels av en kontinuitet och stabilitet som håller kulturen levande.

Vi är alla bärare av ett mångfacetterat kulturarv som behöver förnyas och förmedlas både av amatörer och professionella kulturaktörer. Regionstyrelsen deltar genom att, med beaktande av Region Gotlands kulturpolitiska mål, medvetet stödja dem som tar ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.

Regionstyrelsen ansvarar för två typer av kulturstöd: Verksamhetsstöd och stöd till kulturarrangemang.

Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:

 1. redovisat behov av stöd
 2. verksamhetens omfattning
 3. verksamhetens utvecklingspotential
 4. i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik, av hög kvalitet
 5. i vilken omfattning kommuninvånarna blir delaktiga
 6. om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete
 7. om verksamheten förmedlar ett kulturarv
 8. nyskapande idéer
 9. om verksamheten är ett resultat av regelbundna utvärderingar av kulturstödet
 10. om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
 11. om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar
 12. om verksamheten främjar jämställdhet

Stöd till kulturarrangemang
Arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som innebär en kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer eller grupper.

Stödet kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att arrangemanget genomförs: -Med stöd av Region Gotland.

Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att stödet utbetalas så snart handläggning utförts och beslut fattats. Redovisning ska skickas in snarast möjligt efter arrangemanget är genomfört eller vid annan tidpunkt som den sökande kommer överens om med handläggaren.

Redovisningen ska innehålla en utvärdering, ekonomiskt utfall, gärna bilder och exempel på olika marknadsföringsmaterial.

Bra att veta innan du öppnar e-tjänsten:

I e-tjänsten behöver du svara på många frågor och det kan vara svårt att slutföra ansökan i en och samma session. Loggar du in med e-legitimation så kan du spara påbörjad ansökan, och på så vis fortsätta vid ett annat tillfälle. Loggar du in med e-legitimation på nytt hittar du sedan din påbörjade ansökan under "Mina sidor".

Ansökan måste skickas in i god tid innan arrangemanget startar. Vid särskilda skäl kan även ansökan för arrangemang behandlas med kortare varsel, kontakta:

Kulturutvecklare, Telefon: 0498-26 96 28

Länk till e-tjänsten:

Arrangemangsstöd 2024 - ansökan - Region Gotland


Just nu är möjligheten att söka detta stöd stängt för i år.

Med anledning av det överklagade nya stödsystemet ber vi att få återkomma med mer exakta detaljer så snart det är möjligt.

Just nu hoppas vi att ansökan kommer kunna ske 1-31 augusti 2024 för verksamhetsstöd avseende 2025.

Har du frågor kontakta: Madeleine Nilsson, kulturutvecklare, madeleine.nilsson01@gotland.se, 0737-65 82 62/0498-26 96 28

Hos Film Gotland kan söka stöd till produktion av film, få tips och råd om du vill arrangera filmaktiviteter på Gotland eller få kontakt med filmare, filmarbetare eller andra filmaktörer. 

Ansökningsblankett för filmstöd hittar du här.

Film Gotland ger stöd till ca 20-30 kortfilmsprojekt om året. Är du ung och vill prova på att göra film är du också mer än välkommen att höra av dig till oss.

Stödet syftade till att främja utgivning av lokal litteratur och tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. 

Här kan du läsa mer om tryckningsstödet

Vi kommer öppna dessa två stöd med ansökningsperiod, som vanligt, 1/1-31/3-2024.

 

Texten uppdateras och länkar samt mer information kommer inom kort.