Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Privatpersoner kan få bidrag till mindre elfordon och ”hemmaladdare”

Från och med 1 februari 2018, kan privatpersoner söka bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel samt för ”hemmaladdare” för elfordon.

För att ge fler möjlighet att byta bilen mot miljövänligare transportmedel samt minska trängsel, lokala utsläpp och buller har detta stöd till mindre elfordon införts. Du som privatperson kan få upp till 25% i bidrag, eller max 10 000 per fordon.

Läs mer:

Till den som har eller tänker skaffa en elbil eller annat elfordon kan det vara bra med en laddare hemma. Därför har ett bidrag till privatpersoner som köper en laddare införts. Du kan få 50 % av kostnaden för laddboxen och 50 % för installationen, dock max 10 000 kr per fastighet

Läs mer: