Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturpengar till Gotland

Publicerad 2018-01-31 14:22
Statens Kulturråd har beslutat att tilldela Region Gotland 23,6 miljoner kronor för 2018 till den så kallade Kultursamverkansmodellen.

Bidraget är det statliga stöd som ges till våra länskulturinstitutioner. Det är en ökning från fjolårets stöd som var 22,9 miljoner kronor.

Även Region Gotlands egna medel har ökat från 19,7 till 20,6 miljoner kronor. I båda fallen har en indexuppräkning gjort och i båda beloppet ingår dessutom ett särskilt riktad stöd. I regionens egna medel har tillförts 500.000 kronor för att underlägga delaktighet, mångfald integration och i det statliga beloppet ingår ett särskilt riktat stöd till biblioteksverksamheten med 450.000 kronor.

- Det är givetvis glädjande att Gotland tilldelas drygt 23 miljoner kronor för vår regionala kulturverksamhet. Det kommer bidra till mycket spännande verksamhet under 2018. Majoriteten valde att för första gången sedan modellen infördes skjuta till pengar till modellen och det hade varit ännu bättre om kulturrådet följt efter. Men jag är fortsatt övertygad om att 2018 kommer bli ett av de mer spännande kulturåren på länge, säger regionrådet Filip Reinhag, tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden, numera ordförande i den särskilda kultur- och fritidsberedningen som inrättats under regionstyrelsen.

Totalt finns sålunda 44,2 miljoner kronor i offentliga medel att fördela 2018 till Gotlands Museum, Länsteatern, Gotlandsmusiken, Film på Gotland och Länsbiblioteket. Hur pengarna ska fördelas till respektive institution kommer regionstyrelsen att fatta beslut om den 22 februari. År 2017 var Gotlands Museum den största mottagaren med 16,7 miljoner, följt av Gotlandsmusikens 13,4 miljoner och Länsteatern med 8,7 miljoner i offentligt stöd.