Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland vill pröva lagstiftning

Publicerad 2018-01-28 12:07
Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, lämnade i fredags in en ansökan till polisen om att få disponera offentlig mark under Almedalsveckan 2018. Som remissinstans vill tekniska nämnden pröva den kommunala vetorätten.

På tisdag kommer tekniska nämndens presidium att diskutera den ansökan som det nationalsocialistiska partiet NMR i fredags lämnade in till polisen i Borlänge. Ansökan om att få ”arrangera debatter, seminarier, tal (och) allmän informationsspridning” på en anvisad gatuplats under Almedalsveckan hanteras av polisen utifrån ordningslagens andra kapitel. Region Gotland är remissinstans.

 

- Facit från 2017 är att de störde den allmänna ordningen och utifrån det vill vi pröva om vi kan använda den kommunala vetorätten för att neka dem tillstånd. Ingen kan hindra dem från att vistas på Visbys gator och torg, men vi är fast beslutna att de inte ska få förstöra Almedalsveckan, säger tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

 

Inför fjolårets vecka skärptes kriterierna för det officiella programmet för att stänga ute antidemokratiska och våldsbejakande organisationer. Stora delar av Almedalsveckan äger dock rum på offentlig plats och det ger regionen begränsade möjligheter att påverka vilka som finns på plats.

 

- Den kommunala verktygslådan när det kommer till att hantera demokratins fiender är ganska tom. Jag hoppas att regering och riksdag vill se över möjligheterna att vässa lagstiftningen, säger Tommy Gardell.

 

Riksdagspartierna är huvudarrangörer av Almedalsveckan genom sina gotländska representanter, och huvudarrangörsgruppens ordförande Eva Ahlin (C) understryker att alla som ställer upp på demokratins grundläggande värderingar är välkomna att delta i Almedalsveckan, oavsett politisk hemvist.

 

- Vi styr inte över vem som deltar och vill ha en bred representation av olika åsikter. Den här organisationen har dock hot som en bärande strategi och hindrar på så sätt den samhällsdebatt som de påstår att de vill delta i. Till och med i själva ansökan hotar de med vad som kommer att drabba deras motståndare om de skulle lyckas ta makten. I somras var det många som kände sig så hotade av deras närvaro att de inte vågade vara kvar. Polisen och tekniska nämnden är naturligtvis bundna av de lagar som styr myndighetsutövningen men som huvudarrangörer vill vi vara väldigt tydliga med att våldsbejakande och antidemokratiska rörelser inte är välkomna att vara en del av Almedalsveckan.

 

- Det här är inte ett parti som kommer till Almedalen för att delta i ett demokratiskt utbyte utan för att provocera, skrämmas och få uppmärksamhet. Polisen visade i somras att de tog situationen på stort allvar och min ambition är att så många som möjligt ska känna sig trygga med att återigen manifestera demokratin på plats i Almedalen. Extremister ska inte få förstöra våra demokratiska arenor, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.