Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig bro på plats till kryssningssäsongen 2018

Region Gotland har nu avslutat upphandlingen av den tillfälliga gångbro som ska ta resenärer från kryssningskajen över färjeleden.

Två anbud kom in, varav endast ett uppfyllde ställda krav. Det vinnande anbudet lämnades av Alvar Hallgren Bygg AB.

Bron planeras att vara klar i början av april för att finnas tillgänglig under kryssningssäsongen 2018, med möjlighet till förlängning ytterligare en säsong om behov skulle uppstå. Kostnaden för den tillfälliga bron beräknas till cirka två miljoner kronor.

Region Gotland ska nu presentera och förankra brolösningen hos Trafikverket innan arbetet påbörjas med att få den på plats. Då den tillfälliga bron inte kommer att vara fullt tillgänglighetsanpassad arbetar regionen med att hitta en alternativ lösning för detta med taxi eller buss från kryssningskajsområdet. Till skillnad från den framtida permanenta bron så kommer den tillfälliga inte att vara åtkomlig för allmänheten.