Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Underhållsbehov i Hemsebadet

Publicerad 2018-01-24 15:29
Att hålla Hemsebadet öppet i tio år till kommer att kosta mellan 40 och 50 miljoner kronor, visar en fördjupad analys.

Den fördjupade analysen kring nödvändigt underhåll för att säkerställa Hemsebadets framtid innehåller förslag på en rad åtgärder i bassänger, omklädningsrum och tekniska installationer. Den uppskattade kostnaden är 47 miljoner kronor, med en osäkerhet på plus/minus 10 procent.

 

Den andra delen av uppdraget som regionstyrelsen beslutade om var att också titta på hur Hemsebadet kan utvecklas när nödvändigt och omfattande underhåll ska göras. Det uppdraget tar vid nu och under budgetberedningen i vår kommer Hemsebadet i sin helhet behandlas.

 

– Analysen ger på ett bra sätt en helhetsbild över de åtgärder som måste göras i Hemsebadet. Jag ser svårligen att Gotland klarar sig utan Hemsebadet och ser fram emot att hitta en bra lösning i budgetberedningen i vår, säger Filip Reinhag, vice ordförande i regionstyrelsen