Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Anna Ekström (S) gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern vill veta mer om den regionala kompetensförsörjningen på Gotland

Publicerad 2018-01-11 09:40
Imorgon den 12 januari besöker gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) Kompetenscentrum Gotland. Detta som ett led i sin så kallade kompetensförsörjningsresa ute i landet, där hon diskuterar utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern vill ta del av de erfarenheter, planer och ambitioner som finns på Gotland. Anna Ekström kommer att genomföra ett slags runda bordssamtal med ansvariga tjänstemän och politiker på Region Gotland och då speciellt kring regionalt yrkesvux roll i detta.

- Under förmiddagen kommer vi att presentera verksamheten inom kommunala yrkesvux i samarbete med näringslivet och då den pågående utbildning inom fiberteknik, men även lärlingsvux, säger Lena Nordström som är verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen inom Region Gotland.