Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på öppet hus hos Wisbygymnasiet

Publicerad 2018-01-11 13:40
Med anledning av det stundande gymnasievalet till läsåret 2018/19 arrangerar Wisbygymnasiet öppet hus på dagtid tisdagen den 16 januari för att väljande elever i årskurs 9 och deras föräldrar ska få reda på mer om våra olika gymnasieutbildningar.