Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialbidrag som e-tjänst

Publicerad 2018-01-11 09:49
Snart kan man söka socialbidrag via nätet. Den 15 januari inför socialförvaltningen en ny e-tjänst som ska underlätta ansökningsprocessen för personer som ansöker om försörjningsstöd.

– Det handlar om ett helt nytt synsätt där vi i större utsträckning väljer att lita på våra klienter. Det nya systemet innebär att vi förenklar hanteringen för våra klienter som slipper att skicka in underlag till oss varje månad, berättar Mari Bergström, enhetschef vid försörjningsenheten.

Förändringen innebär att den som söker försörjningsstöd endast behöver träffa en socialsekreterare i samband med den första ansökningen, därefter kan alla ansökningar göras direkt via nätet. Införandet av e-tjänsten väntas halvera handläggningstiden för socialbidragen.
– Den tid som vi spar på minskad administration kan vi istället lägga på kvalitativa insatser gentemot klienterna där vi kan stödja dem att snabbare komma ut i egen försörjning, säger Mari Bergström.

Det som krävs för att kunna använda e-tjänsten är en e-legitimation och tillgång till internet.

Snabbfakta:
•    Varje månad får drygt 550 hushåll på Gotland försörjningsstöd
•    Varje år administrerar socialförvaltningen cirka 7000 ansökningar om försörjningsstöd
•    Målet är att 50 procent av ansökningarna ska göras via nätet
•    För att kontrollera ansökningarna kommer stickprover att genomföras