Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef kultur och fritid
Telefon: 0498-26 96 58
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se

Anna Malkan Nelson
Enhetschef biblioteken på Gotland
Telefon: 0498-29 90 54
 

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för kultur och fritid

Avdelningen ansvarar för kulturplanen enligt kultursamverkansmodellen, det övergripande fritidspolitiska programmet, folk- och länsbibliotek, idrottsanläggningar och stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Chef för avdelningen är Angelica Andersson-Fihn. Avdelningen har fyra enheter: biblioteken på Gotland, biblioteksutveckling, fritid och kultur.