Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nationell konsumentvägledning ersätter regionens

Publicerad 2018-01-09 16:17
Sedan årsskiftet hänvisar Region Gotland till en nationell upplysningstjänst för konsumentvägledning.

Sedan 2016 har Region Gotlands budget- och skuldrådgivare också erbjudit konsumentvägledning under fyra timmar i veckan. Till skillnad från budget- och skuldrådgivning är konsumentvägledning inte en lagstadgad verksamhet. Eftersom Konsumentverkets nationella upplysningstjänst ”Hallå konsument” nu är väl etablerad har regionfullmäktige beslutat att från och med årsskiftet hänvisa gotländska konsumenter dit.

Den lagstadgade budget- och skuldrådgivningen är hårt belastad. Nu får budget- och skuldrådgivaren möjlighet att ägna hela sin arbetstid åt huvuduppdraget. Samtidigt får gotlänningarna genom ”Hallå konsument” en mycket god tillgänglighet och hög specialistkompetens. ”Hallå konsument” ger stöd via telefon, chatt, mail eller information direkt på webbsidan.