Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdkontakter med allvarlig utgång anmäls till IVO

En person miste sitt ben. Två personer begick självmord trots kontakt med vården kort tid före sin död. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anmäler nu dessa händelser enligt lex Maria.

– För de personer som det här handlar om har utgången blivit ödesdiger och det är därför vi anmäler dessa händelser, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. De internutredningar som gjorts tyder på att vården inte uppenbarligen varit felaktig, men resultatet har ändå lett till ändrade rutiner, säger han. Dessa utredningar och åtgärder ska nu granskas av vårdens tillsynsmyndighet.

Kärlruptur som ledde till amputation
Man i 80-årsåldern som sökte akut med smärta och känselbortfall i bägge ben. Ingen förklaring hittades och smärtan hade lindrats av behandling i ambulansen på väg till sjukhuset. Nästa dag sökte mannen på nytt och då konstaterades ett bråck på kroppspulsådern. Mannen fördes till fastlandssjukhus och opererades där, men det ena benet kunde inte räddas.

Internutredning har visat att bedömningen på akutmottagningen måste anpassas om patient fått symtomlindrande behandling under ambulanstransport. Även rutiner i samband med beställning av akut röntgen samt planering av sjuktransport till fastlandet ska förändras.

Självmord
En kvinna i 50-årsåldern tackade nej till erbjudande om behandling och en man i 60-årsåldern slutade med antidepressiv behandling på eget bevåg. Kort tid efter dessa vårdkontakter tog dessa personer sina liv.
Internutredningarna har visat att även patienter med måttlig självmordsrisk ska ha planerad uppföljning också när ingen behandling ges.