Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående projekt med regionala tillväxtmedel

Här kan du läsa mer om pågående projekt som fått finansiering med regionala tillväxtmedel, så kallade 1:1-medel.

I Tillväxtverkets projektbank kan du söka fram projekt som finansierats av Region Gotland. Du kan också läsa om några av de finansierade projekten via länkarna nedan.

Tillväxtverkets projektbank

Läs "Handledning för ansökan om regionala projektmedel" för att få veta mer om villkor och finansiering av regionala utvecklingsprojekt.

Handledning för ansökan om regionala projektmedel

Tillväxtverkets projektbank - Nationella projektmedel