Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående projekt med regionala tillväxtmedel

Här kan du läsa mer om pågående projekt som fått finansiering med regionala tillväxtmedel, så kallade 1:1-medel.

I Tillväxtverkets projektbank kan du söka fram projekt som finansierats av Region Gotland. Du kan också läsa om några av de finansierade projekten via länkarna nedan.

Tillväxtverkets projektbank

 

Inblick i pågående regionala utvecklingsprojekt

Innovationssystem Gotland – ett lyckat samverkansprojekt inom Gotländsk hälso- och sjukvård

Projektet Alla behövs på Gotland - knyter samman gotländska arbetsgivare med unga vuxna 

Projekt Zero - utvecklar gotländska företags innovations- och konkurrenskraft

Projektet Skogens Kraft - utvecklar skogens mångbruk på Gotland, Öland och i Småland

Projektet Sustainable Speis - utvecklar Gotland som destination genom hållbara måltidsupplevelser

Tillväxtverkets projektbank - Nationella projektmedel