Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland ligger bra till i SKL:s skolranking

Publicerad 2017-12-12 14:26
Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat årets Öppna jämförelser av grundskolan. Gotland hamnar där på plats 101, när 290 kommuner jämförs med fokus på elevernas kunskapsresultat. När det gäller Skolinspektionens enkät om elevers nöjdhet med sin skola som helhet, tillhör Gotland topp 20 av landets alla kommuner.

De sammanvägda resultaten består av sex olika kunskapsresultat i årskurs 9 under läsåret 2016/17: andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, det genomsnittliga meritvärdet, andel elever som är behöriga till yrkesprogram[1]. I förra årets ranking hamnade Gotland på plats 70 i det sammanvägda resultatet för Gotland (tillsammans med de fristående skolorna). De fem kommuner med högst sammanvägt resultat år 2017 är Storfors, Borgholm, Malung/Sälen, Filipstad och Nykvarn.

I rapporten får man reda på att 83,4 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland (exklusive nyinvandrade) uppnådde kunskapskraven i alla ämnen under föregående läsår vilket kan jämföras mot rikets 80,2 procent. Siffran för Gotland med nyinvandrade elever medräknade var 76,7 procent. Rikets andel var 74,1 procent. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 på Gotland (exklusive nyinvandrade) var samtidigt 230,6 betygspoäng. För riket var det sammanvägda meritvärdet 234,4. Meritvärdet för gotländska elever med nyinvandrade elever medräknade var 217,8 betygspoäng. Rikets meritvärde var 223,5.

När det gäller andel av eleverna i årskurs 9 på Gotland som var behöriga till yrkesprogram vid utgången av läsåret 2016/17 var det 89,8 procent. Detta kan jämföras mot riket där andelen var 88,7 procent. Inkluderar man nyinvandrade var andelen som var behöriga till yrkesprogram 82,8 procent på Gotland och rikets andel var 82,5 procent.

Resultaten i årets öppna jämförelser är kända av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen sedan tidigare och har presenterats i höstens analysrapport, vilken delgavs barn- och utbildningsnämnden i oktober.

- Det som är mest tydligt är att Gotlands resultat i jämförelse med riket står sig, trots att vi jämfört med förra året resultatmässigt sjunkit något. Vi arbetar intensivt med att skapa goda förutsättningarna för nyanlända elevers lärande. Till exempel genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, säger Elisabeth Jonsson Höök, kvalitets- och utvecklingschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

I 2017-års rapport presenterar SKL för första gången även resultat från Skolinspektionens undersökning ”Skolenkäten”, som ger en bild av hur eleverna i årkurs 5 respektive 9 själva ser på sin utbildning. Dessa nyckeltal ersätter SKL:s tidigare enkätundersökning ”Elevernas syn på skolan”. Frågorna rör bland annat upplevd studiero, motivation, trygghet och huruvida eleverna får hjälp av sina lärare.

Sammantaget ger de gotländska eleverna i årskurs 5 en god bild av sin skolsituation. De är mest positiva i frågeställningar som handlar om att respektera varandra och att känna sig trygg. Resultatet placerar Gotland bland de 25 procent bästa av landets kommuner. Minst andel positiva svar lämnar eleverna i årkurs 5 när det gäller frågan om de vet vem på skolan som de kan prata med om någon har varit elak mot en elev.

Eleverna i årskurs 9 ger en mycket positiv bild av sin skolsituation. Elevernas svar placerar Gotlands skolor bland de 25 procent bästa i landet på 7 av 11 frågeställningar. När det gäller frågan om man är nöjd min sin skola som helhet så tillhör Gotland topp 20 av landets alla kommuner.

Mer om öppna jämförelser 2017


[1] utifrån modellberäknat värde

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 12 december 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?