Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Distriktssköterska på vårdcentral har telefonrådgivning och registrerar i vårddokumentationssystemet "TakeCare"

Hälso- och sjukvården investerar i framtidens vårdinformationsmiljö

Publicerad 2017-12-12 13:58
På hälso- och sjukvårdsnämndens sista möte för i år beslutade ledamöterna bland annat att det nuvarande journalsystemet inom några år ska ersättas med en mer flexibel teknisk plattform för vårddokumentation. Här följer en sammanfattningen av sammanträdet.

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att påbörja upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö tillsammans med Stockholms läns landsting, till en investeringsutgift om högst 60 miljoner kronor för regionens del. Målsättningen är att inom några år ersätta nuvarande journalsystem med en mer flexibel teknisk plattform för vårddokumentation.

- Det känns mycket bra att digitaliseringen av hälso- och sjukvården inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommer att genomföras i samarbete med Stockholms läns landsting, säger Stefaan De Maecker (MP), nämndordförande.

Överenskommelse om samordning av trygg och effektiv utskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har tecknat en överenskommelse som ska underlätta för patienter med behov av fortsatta insatser ska kunna skrivas ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att hen bedöms utskrivningsklar. Bakgrunden är att en ny lag, 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft vid årsskiftet.

- Lagen trycker på att onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt ska undvikas, säger Stefaan De Maecker.

Det pågår ett intensivt arbete med att ta fram nya riktlinjer utifrån nya lagstiftningen. Detta görs av en mindre arbetsgrupp med ansvariga chefer från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Målet är att komma igång innan årsskiftet. En första utbildningsomgång planeras för personalen i december.

Kompetensförsörjningsplan 2018-2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2021. Planen ska bidra till att vi lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, engagera, utveckla och behålla medarbetare. Strategier inom området attrahera och rekrytera är bland annat samverkan mellan förvaltningen och Uppsala Universitet, verksamhetsförlagd utbildning, ökat intag av AT-läkare och BAS-år för nya sjuksköterskor.

Vi måste spara antibiotikan till de svårt sjuka!

Ovan budskap kommer från STRAMA Gotland, Samverkan mot antibiotikaresistens, under deras i nämnden. Antibiotikaförskrivningen på recept till gotländska patienter har tyvärr ökat påtagligt under 2017. Inte särskilt hedrande ligger nu Gotland högst när det gäller antibiotikarecept per 1000 invånare bland landets landsting/regioner. Det berättade STRAMA Gotland för nämndens ledamöter.

Samtidigt har man i de flesta andra landsting/regioner minskat förskrivningen. STRAMA Gotland har svårt att tro att gotlänningar skulle behöva så mycket mer antibiotika än övriga svenskar. Någon analys av vad som ligger bakom ökningen har Strama inte kunnat göra. Nätdoktorerna tycks hittills inte ha haft någon betydelse vad vi kan se i statistiken. En av strategierna för att försöka hejda resistensutvecklingen hos bakterier är minska den totala antibiotikaanvändningen det vill säga att ingen patient ska behandlas med antibiotika i onödan.

Rapport: arbetet med handlingsplanen för oberoende av inhyrd personal

Inom förvaltningen drivs arbetet på bred front utifrån en handlingsplan. Bättre arbetsmiljö, garanti för fortbildning och nya arbetssätt är några ut av förvaltningens långsiktiga fokusområden. Under hösten har antal arbetspass som bemannas med hyrsjuksköterskor minskat i slutenvården på Visby lasarett.

Hälso- och sjukvården har beslutat att införa utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Ett projekt ser över scheman och arbetstider för att bland annat säkra scheman som balanserar verksamheternas behov och medarbetares önskemål om arbetstider och där hälsoaspekter är beaktade. Projektet fokuserar främst på sjuksköterskor, Barnmorskor och Biomedicinska analytiker i förvaltningens dygnet-runt-verksamheter. Arbetet sker i nära dialog med fackliga företrädare, chefer och planerare.

– Vi arbetar utifrån en handlingsplan med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet där behållaperspektivet är viktigt för oss, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

- Det är glädjande att se att antalet arbetspass med hyrsjuksköterskor minskar vilket innebär att utgångspunkten för 2018 är ljusare jämfört med inledningen av 2017, säger Stefaan De Maecker. Nu gäller det att vi lyckas behålla och attrahera medarbetare på lång sikt, säger han.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 december 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?