Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högt vårdtryck pressar sjukvårdens ekonomi

Publicerad 2017-12-08 09:05
Trots stora ansträngningar att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården ökar det ekonomiska underskottet. Efter november månad redovisar hälso- och sjukvården ett negativt resultat på 47,8 miljoner jämfört med budget.

- De negativa budgetavvikelserna finns framförallt inom utomlänsvården och kostnaderna för arbetskraft där hyrpersonal ingår. Inom utomlänsvården finns de största kostnadsökningarna inom cancersjukvården och internmedicin, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inom många verksamheter har den ordinarie bemanningen ökat, vilket innebär att det totalt har varit färre hyrsjuksköterskor som arbetat jämfört med november 2016, vilket är mycket positivt. Antalet arbetspass bemannat av hyrsjuksköterskor har minskat. Problematiken med beroendet av hyrpersonal finns dock kvar bland annat för läkare inom primärvården och sjuksköterskor på några vårdavdelningar. Då eftersläpningar av fakturor från bemanningsföretagen är ett faktum har den förbättrade bemanningssituationen ännu inte fått förväntad ekonomisk effekt, vilket är en delförklaring till att det försämrade ekonomiska resultatet är större än förväntat.

Under såväl oktober som november har behovet av slutenvård varit stort och vid flera tillfällen överstigit tillgången på vårdplatser så att extra vårdplatser öppnats för att bibehålla en god patientsäkerhet. Detta medför, förutom en ansträngd arbetsmiljö för personalen, också ökade kostnader för både övertid och hyrsjuksköterskor. Kostnaderna för förskrivna läkemedel fortsätter att öka i en allt för hög takt. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde nu och i verksamhetsplanen för 2018. Nämnden beslutade att ytterligare intensifiera arbetet inom läkemedelsområdet på nämndmötet i oktober.

- Det ekonomiska läget är ytterst bekymmersamt och nämnd och förvaltning arbetar intensivt för att bromsa kostnadsutvecklingen. Att genomföra kortsiktiga förändringar som ger stora ekonomiska effekter utan att samtidigt skapa köer eller avstå från att ge en jämlik vård är inte möjligt inom nämndens ansvarsområde, säger Stefaan De Maecker (MP), nämndordförande HSN. Fullt fokus läggs på att få effekt på de långsiktiga handlingsplanerna och ständigt arbete med att effektivisera verksamheten för att få en bättre ekonomi på lång sikt, säger han.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 december 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?