Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

IBIC - individens behov i centrum

Socialförvaltningen i Region Gotland arbetar sedan 2018 enligt Individens behov i centrum (IBIC) inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter, boendestöd, bostad med särskild service SoL. Från och med februari 2020 införs IBIC  inom LSS-verksamheterna.

IBIC är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov med ett gemensamt språk (ICF).