Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 - 2029

Länsplanen fastställdes av Gotlands regionfullmäktige den 19 november 2018 (RF § 23).

Den ekonomiska ramen är 248 miljoner kronor för hela perioden, drygt 20 miljoner kronor per år. I planen ingår åtgärder för att stärka trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten. Ett större projekt planeras att genomföras i början av perioden, en cykelled mellan Västergarn och Klintehamn.