Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19
E-post: forsorjningsstod@gotland.se

Mari Bergström
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 31
E-post: mari.bergstrom@gotland.se

Helena Tiricke
Ärendeansvarig
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sök försörjningsstöd

När du ansöker om försörjningsstöd så ser vi gärna att du gör detta digitalt via vår e-tjänst. Länken till denna finns längre ned på sidan. Läs noga igenom informationen innan du loggar in. 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kan du lämna in en ansökan skriven på en blankett. Du hittar länkar till dessa längst ned på sidan.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad via e-tjänsten. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar.
 

--------------------------------------------------------------------------------------
Om du söker försörjningsstöd för första gången eller inte sökt försörjningsstöd inom 6 månader
--------------------------------------------------------------------------------------

Om det är första gången du söker försörjningsstöd eller inte sökt försörjningsstöd inom 6 månader så går du tillväga enligt nedan:
 
1)  Kontakta Stöd- och försörjningsenheten via telefon 26 88 19 för att få mer information kring din ansökan. Ni bokar in en tid för ett första möte.
 
2)  Efter din kontakt med  Stöd- och försörjningsenheten fyller du i och skickar in din e-ansökan via vår e-tjänst (länk finns längre ned på sidan).
 
3)  Till mötet tar du med dig de underlag som handläggaren bett om. 


4)  Följ ditt ärende:

E-ansökan: 

Om du lämnat in din ansökan via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende där.
Har du lämnat mobilnummer och e-postadress så får du en avisering när en ny händelse har skett på din sida i e-tjänsten (ex. beslut är fattat kring ditt ärende, utbetalning). Får du ett avslagsbeslut så kommer den även med den vanliga posten.


Ansökan blankett

Om du inte har tillgång till vår e-tjänst som kommer all information hem till dig via post precis om vanligt.

--------------------------------------------------------------------------------------
Om du lämnar in en återansökan

------------------------------------------------------------------------------------  

Du lämnar in en återansökan om du redan innehar försörjningsstöd eller har haft det inom 6 månader.

1) Logga in på e-tjänsten. Fyll i din e-ansökan och skicka in den.

2) Du kan sedan följa ditt ärende via din sina på e-tjänsten. Har du lämnat mobilnummer och e-postadress så får du en avisering när en ny händelse har skett på din sida i e-tjänsten (ex. beslut är fattat kring ditt ärende, utbetalning). Får du ett avslagsbeslut så kommer den även med den vanliga posten.


------------------------------------------------------------------------------------
Innan du börjar fylla i din ansökan 
------------------------------------------------------------------------------------

Innan du börjar fylla i din ansökan är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp.


Du behöver inte skicka med några underlag (läkarintyg vid sjukskrivning är undantaget), men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med dina underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-legitimation
Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Du kan läsa mer om e-legitimation här .

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Logga in till e-Tjänsten
--------------------------------------------------------------------------------------

Klicka på länken nedan för att logga in på e-Tjänsten.

Logga in till e-Tjänsten

OBS!!! Om du söker försörjningsstöd för första gången så måste du kontakta Stöd- och försörjningsenheten på telefon,26 88 19 innan du lämnar in din e-ansökan.