Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Externa platser

Daglig verksamhet på en reguljär arbetsplats

Vi hjälper dig att hitta en plats på den öppna arbetsmarknaden där du kan arbeta utifrån just dina förutsättningar. Målet är att hitta en plats som fungerar under lång tid.
Om arbetsgivaren vill kan det leda till en anställning.

Vi börjar med att tillsammans med dig gå igenom dina förutsättningar för att bli en del av personalgruppen på ett företag eller en arbetsplats.
Därefter letar vi upp en arbetsplats där just du har möjlighet att växa in i arbetsuppgifter och gemenskap. Arbetsuppgifterna på en extern arbetsplats varierar helt utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Vi utgår ifrån en individuell genomförandeplan som vi utvärderar och följer upp efterhand, tillsammans med dig och handledare på arbetsplatsen.
Vi har en arbetshandledare som besöker dig regelbundet som du kan få stöd av i arbetet.

___________________________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakta Externa arbetsplatser:
Arbetshandledare LSS:
Birgitta Thomsson
Telefon: 070 - 445 24 80
E-post: birgitta.thomsson@gotland.se

Arbetshandledare LSS:
David Othberg
Telefon: 0700 - 832 471
E-post: david.othberg@gotland.se

Arbetshandledare SOL:
Ola Mårtensson
Telefon: 073-765 86 52 / 0498-26 98 31
E-post: ola.martensson@gotland.se

Arbetshandledare SOL:
Ann-Christin Söderdahl
Telefon: 073-765 81 63 / 0498-20 49 86
E-post: ann-christin.soderdahl@gotland.se

Arbetskonsulenter:
Annika Sjögren
Telefon: 0498 - 26 98 43
E-post: annika.sjogren@gotland.se

Maria Björk
Telefon: 0498-26 83 71
E-post: maria.bjork@gotland.se

 

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00