Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Daglig verksamhet vid COOP-Forum

På Coop jobbar vi som butikssäljare. Det är ett roligt och omväxlande jobb.

Vi plockar upp varor, frontar varor så de står snyggt i hyllorna, fyller på från
lagret och vi hjälper våra kunder med frågor och inköp. Framförallt är vi bra
arbetskamrater och ser till att alla trivs och känner gemenskap.

Daglig verksamhet startade 2017 på Stora Coop, så vi känner oss för vad som är bra
och roligt utifrån hur teamet fungerar. Vi hjälps åt att jobba på olika avdelningar
och vi är alltid redo att hjälpa till i butiken där det behövs.

Välkommen till vårt gäng på Stora Coop!

 

_________________________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Stora Coop
Stenhuggarvägen 5 621 53 VISBY
Tel: 070-083 28 13

 

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00