Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökad kalkbrytning får inte riskera vattnet

Publicerad 2017-11-22 13:29
Tekniska nämnden har idag behandlat ett ärende rörande SMA Minerals förfrågan angående brytning av kalksten om 900 000 ton/år på fastigheten Klinte, Klintebys 1:4. Tekniska nämnden vill ha undersökningsmaterial som visar att grundvattennivåerna inte påverkar den kommunala vattentäkten i närheten av fastigheten samt de privata brunnar som finns i området.
- Det är viktigt att dessa undersökningar görs. Brytningen får inte riskera vårt grundvatten, säger tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell.
 

SMA Mineral har alltså ställt frågor till Region Gotland angående brytningen av kalksten. Region Gotland menar vidare att provpumpningar och tryckmätningar bör göras som påvisar hur grundvattnet rör sig i berggrunden. Brytningen omfattar ett 105 hektar stort område. Brytningen ska ske i dagbrott och under grundvattennivån och pågå mellan 30 och 40 år där transporten från Gotland av kalkstenen sker från Klintehamn.

 

Påverkas grundvattnet?

Vidare vill regionen att en undersökning angående näringsämnena som ingår i processvattnet ytterligare analyseras. Syftet med det är att kunna påvisa en eventuell påverkan på grundvattnet och intilliggande vattendrag. Regionen vill att miljökonsekvensbeskrivningen från SMA Mineral innehåller en riskanalys om vad följderna skulle bli om sprickor eller liknande finns i berget som eventuellt tömmer befintliga vattentäkter och myrmarken Stormyr som finns inom täktområdet.

 

Regionen efterfrågar även att grundvattenflödena och dess eventuella påverkan tas med i utredningen och inte enbart ytvattenflödena som i största del belysts i samrådsunderlaget i dagsläget.

 

Region Gotland är mycket angelägen om sina vattentäkter i närheten av tilltänkt kalkbrott och befarar att de kan påverkas av brytningen av kalksten, då täktgränsen ansluts till ytterområdet för Mölner reservvattentäkt. Regionen har svårigheter att ta ställning i ärendet innan ovanstående utredningar är genomförda och underlaget väsentligen förbättras.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 november 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?