Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-11-21 15:15
Idag den 21 november har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat budgeten för år 2018 och en handlingsplan för att minska skolfrånvaro i grundskolan.

Internbudget för 2018 beslutad

BUN fastställde idag sin internbudget för 2018 som omsluter cirka 1,1 miljard kronor. Beslutet innebär bland annat att barn- och elevhälsans budget förstärks med 1,2 miljoner kronor, tilläggsbeloppet för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd har förstärkts med tre miljoner kronor, kulturskolan får en förstärkning med 500 000 kronor i syfte att skapa integration och möten mellan unga och Svenska som andraspråk (Sva) har förstärkts med 1,5 miljoner.

Genom den nu beslutade budgeten för 2018 verkställs besparingar på sammanlagt 12,5 miljoner kronor beslutade av regionfullmäktige. Bland annat genom ett tidigare nämndbeslut om att avveckla den samlade skoldagen för elever från förskoleklass till och med årskurs 3 - en besparing på cirka 9,6 miljoner kronor under år 2018. Ett generellt sparbeting på 1,5 miljoner ska hämtas hem genom besparingar inom samtliga skolformer samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningens stab.

En utmaning för nämnden är att det finns betydligt fler barn i förskola och grundskola, än vad som tidigare prognosticerats: 95 stycken. Ökningen motsvarar 7,6 miljoner kronor i obudgeterade medel.

Verksamhetsplanen för 2018 har fastställts

Nämnden fastställde idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för år 2018. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året, prioriterade utvecklingsområden samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Prioriterade utvecklingsområden för det kommande året är bland annat värdegrundsabetet i skolan, arbetet för en likvärdig och tillgänglig utbildning, att utveckla arbetsmiljön, trygga kompetensförsörjningen, tydliggöra alla medarbetares och chefers gemensamma ansvar för skolans kärnuppdrag samt integration och etablering.

Utifrån den nu beslutade verksamhetsplanen ska verksamheterna ta fram handlings- och arbetsplaner som beskriver hur arbetet ska gå till.

Plan finns för att förebygga frånvaro i skolan

Ledamöterna behandlade även utbildnings- och arbetslivsförvaltningens handlingsplan för att minska skolfrånvaro i grundskolan. Den innehåller rutiner som ska bidra till att upptäcka mönster i elevers frånavaro och åtgärder för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro.

BUN säger ja till fristående förskoleverksamhet i Gothem

BUN beslutade att godkänna en ansökan från fristående Gothem Suderängens förskola ekonomisk förening om att driva en förskola med plats för 20 barn i Gothem. Kommunala bidrag kommer att därmed att ges till den enskilda verksamheten som ska starta i juli år 2018, under förutsättning att Region Gotland lägger ned den kommunala förskolan i Gothem.

Nämnden tog del av tematisk verksamhetsuppföljning av barn- och elevhälsan

Under dagens sammanträde gav chefen för barn- och elevhälsan en nulägesbild av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och självmord utifrån den beslutade handlingsplanen på området, med speciellt fokus på barn och unga.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 november 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?