Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitetspolicy

 

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG) - Kvalitetspolicy

"LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG) ska bidra till en god vård och hälsa genom att opartiskt tillhandahålla tjänster av hög kvalité inom laboratoriemedicin, fysiologiska undersökningar och vattenanalyser.
LMCG skall vara en lärande arbetsplats och ha kund-/patientfokus i alla beslut.
För tydlig styrning och uppföljning av LMCG:s uppdrag och mål så har vi ett kvalitetsledningssystem där delaktighet genomsyrar hela verksamheten inom kvalitets- och arbetsmiljöarbete.”