Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda förslag till detaljplan för Kungsladuområdet. Planområdet är markerat med röd streckad linje på bilden till höger.

Planen möjliggör förskola och småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera. Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat område sydväst om Kungsladorna.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post: registrator-bn@gotland.se, senast 27 november 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer 2014/1345. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se

Sidan uppdaterad: 1 november 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?