Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden vill pröva kommunala vetorätten

Publicerad 2017-10-25 14:28
Tekniska nämnden vill få till en prövning av hur långt den kommunala vetorätten sträcker sig om Nordiska Motståndsrörelsen ansöker om att få disponera offentlig platsmark igen.

Under Almedalsveckan 2017 fick det registrerade partiet Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att hålla tal från den öppna talarplatsen och att disponera offentlig platsmark. Båda tillstånden söker man hos polisen utifrån ordningslagen. Region Gotland var remissinstans när det gällde markupplåtelsen men fann då ingen laglig grund för några invändningar.

I somras gav tekniska nämnden ett uppdrag till teknikförvaltningen att utreda förutsättningarna för att förändra kriterierna för markupplåtelser så att man begränsar antidemokratiska och våldsbejakande organisationers möjligheter att få disponera offentlig platsmark. I samband med utredningen kontaktades både regionens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) jurister. I dag behandlades ärendet vid tekniska nämndens sammanträde.

– Vi konstaterar att en kommun har väldigt begränsade möjligheter att påverka vem man upplåter mark till men vi är beredda att få saken prövad, säger tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

Förvaltningen drar slutsatsen att det inte är juridiskt möjligt att i kriterierna utestänga någon person eller organisation med hänvisning till åsikter. Att göra det skulle strida mot den så kallade objektivitetsprincipen i regeringsformen. Då detta är en grundlag står den över all annan lagstiftning.

Det kan finnas en möjlighet för regionen att utnyttja den kommunala vetorätten. Det är dock oklart hur ett sådant ställningstagande skulle stå sig vid ett eventuellt överklagande.

– Jag tycker att det här bör vara en fråga för staten genom lagstiftning eller förändrade instruktioner till polisen. Det är ganska tomt i den kommunala verktygslådan när det kommer till att hantera demokratins fiender, säger Tommy Gardell.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 25 oktober 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?