Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i sjukvården

Publicerad 2017-10-18 13:15
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag. Här kan du läsa sammanfattningen.

Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom SKL:s förbundsstyrelses
rekommendation att landsting och regioner etablerar en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning.

Syftet med en gemensam struktur för kunskapsstyrning är att skapa bättre förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara enkelt för vården att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för kontinuerligt lärande.

- Etableringen ut av en nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning innebär ännu bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård i hela landet, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Uppföljning av sommaren: Bra vård med ökad vårdtyngd
Sammantaget bedöms sommaren fungerat relativt väl även om det under perioder varit ansträngt. För Visby lasarett har delar av sommaren präglats av ett ansträngt vårdplatsläge och ökat behov av avancerad vård för svårt sjuka patienter.

Antal läkarbesök, både i primärvården och på akuten ökar denna sommar jämfört med föregående år. Ett väl fungerande samarbete mellan primärvården och akutmottagningen samt ortopediska lättakuten har skapat bra förutsättningar för att hantera detta. Beroende på ett ökat behov av extrapersonal, i form av extravak eller extraförstärkning, för att hantera en ökad vårdtyngd har bemanningssituationen på intensivvårdsavdelningen och inom slutenvården tidvis varit ansträngd.

- Tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer, och ett gott samarbete inom hela vårdkedjan, har det fungerat bättre än vad belastningen skulle kunnat innebära. Jag känner en oerhörd respekt och stolthet för det arbete som görs i hälso- och sjukvården med det bästa för patienten i fokus, säger Stefaan De Maecker.

Ekonomirapport september
Ekonomiskt resultat för perioden till och med september är -29,8 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 0,2 miljoner jämfört med augusti. Nettokostnadsutvecklingen är 3,9 procent för perioden. Ingen ny prognos arbetas fram efter september månad enligt fullmäktiges beslut.

- Det har varit en sommar med hög vårdtyngd och vi vet att det finns några dyra vårdtillfällen som vi kommer att behöva hantera ekonomiskt under resten av 2017. Samtidigt känns det väldigt bra att vårt underskott är under kontroll och att det finns ljusa tecken kring ett minskat behov av hyrpersonal. Det hårda arbetet ger resultat, säger Stefaan De Maecker.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 18 oktober 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?