Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd till organisationer som hjälper ensamkommande med eget boende

Publicerad 2018-05-04 09:14
Civilsamhället på Gotland får ett riktat stöd för att kunna hjälpa ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år och vill stanna på Gotland.

Regionstyrelsen handlägger det extrastöd som regeringen beviljat Region Gotland för stöd till ensamkommande som fyllt 18 år och som vill vara kvar på Gotland.

Ärendet har beretts i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningarnas kultur- och fritidsavdelning och avdelningen för regional utveckling för att utlysa dessa medel som ett sammansatt projektstöd riktat till civilsamhället.

Organisationer som vill ta del av projektmedlen inbjuds nu att lämna in en projektplan. Deadline för inlämnande av projektansökan med bilagd projektplan är den 16 maj.