Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Anmäler missförhållanden

Publicerad 2017-10-06 15:30
Socialförvaltningen anmäler tre händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Fysiska övergrepp

Anmälan gäller en medarbetare vid ett HVB-hem (hem för vård eller boende) som vid ett flertal tillfällen utsatt brukare för fysiska övergrepp och kränkande beteende. Övergreppen har bland annat bestått av knuffar och håra ordväxlingar.

En polisanmälan har upprättats och medarbetaren jobbar inte längre kvar vid HVB-hemmet. Efter händelsen har samtal hållits med samtliga brukare vid boendet och trygghetsskapande åtgärder har vidtagits.

Under hösten ska ett flertal åtgärder vidtas för att minimera risken för att liknande händelser inträffar igen. Bland annat ska samtliga medarbetare utbildas i anmälningsskyldighet och rutiner för rapportering av missförhållanden.

 

Utebliven insats

En brukare som beviljats boendestöd fick inte den hjälp som beslutats. Det var i slutet av förra året som brukaren beviljades stöd med hushållssysslor och sociala aktiviteter en gång per vecka. Sex månader senare upptäcktes att beslutet aldrig verkställts.

Utredningen har inte kunnat påvisa varför rutinerna inte följts, men en trolig orsak är att det skett en förväxling av två brukare med snarlika namn. Utredarna bedömer att händelsen är att betrakta som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt Socialtjänstlagen.

Ansvarig chef ska nu vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

 

Beslut om vård omprövades inte i tid

Det var i somras som ett beslut enligt Lagen om vård av unga inte omprövades inom lagstadgad tid. Omprövningen försenades med fyra dagar. Det är utredarens bedömning att förseningen inte medförde några konsekvenser för den enskilde. Verksamheten ska nu se över sina rutiner och lägga in en automatisk bevakning för att säkerställa att liknande händelser inte inträffar igen.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 oktober 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?