Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webbsändning från regionfullmäktige 16 november 2020

Publicerad 2020-11-16 12:55

Här kan du se webbsändningen från Region Gotlands fullmäktigesammanträde den 16 november 2020.