Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lyssna på regionfullmäktige

Publicerad 2020-06-15 13:00
Just nu pågår Region Gotlands fullmäktigesammanträde. Här kan du lyssna på Radio Gotlands sändning därifrån.