Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-09-20 14:21
Idag den 20 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delår 2 och en kommande upphandling av delar av gymnasieskolans naturbruksutbildning.

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 12,2 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån januari till augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en budget i balans på alla enheter. Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka 3,5 miljoner kronor, vilket var förväntat och en åtgärdsplan finns för att nå en budget i balans under 2018. Den största positiva avvikelsen ligger hos integrationsenheten som har en positiv prognos på åtta miljoner kronor.

Delårsrapporten visar även att antalet anställda inom nämndens ansvarsområde har minskat med tre anställda jämfört med samma period 2016 och antalet var den 31 augusti 334 medarbetare. Sjuktalen har minskat något och ligger på 5,8 procent i slutet av augusti, jämfört med motsvarande period 2016 då sjuktalet var sex procent. Kompetensförsörjningen i verksamheterna bedöms i delårsrapporten på sikt innebära en stor utmaning.

 

Hållbart kompetensförsörjningsprojekt har startat

GVN tog idag del av en rapport om utbildnings- och arbetslivsförvaltningens projekt innehållande insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara Gotland. Projektet pågår mellan 2017 och 2019 och omfattar fyra delprojekt: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. Nämnden ställer sig bakom genomförandet av projektet i enlighet med projektdirektivet.

 

Nämndens besöktes av Arbetsförmedlingen och ungdomsavdelningen

Idag besöktes nämnden av Arbetsförmedlingen Gotland som berättade om arbetsmarknadens behov och utveckling utifrån de prognoser som tagits fram samt hur samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen kan utvecklas. GVN besöktes även av representanter för ungdomsavdelningen vars verksamhet för ungdomar (13-19 år) med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare som nämnden blir ansvarig för vid årsskiftet. Ungdomsavdelningen är för närvarande organiserad inom kultur- och fritidsförvaltningen.

 

Naturbruksutbildning ska upphandlas

GVN gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att genomföra ytterligare en upphandling av delar av gymnasieskolans naturbruksutbildning. I juni 2015 tecknade Region Gotland ett ramavtal med Gotland Grönt Centrum AB om densamma, som löper fram till 30 juni 2017. Ramavtalet omfattar kurser på naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk respektive djur – den senare profilerad mot lantbruksdjur respektive hästar, liksom det arbetsplatsförlagda lärandet APL samt utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider. I avtalet ingår en förlängningstid av ramavtalet, vilken har inletts.

 

Förstudie görs om flytt av gymnasieprogram

En förstudie har inletts för att utreda ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av att samla en majoritet av alla Wisbygymnasiets program till Solrosenområdet i södra Visby. GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet ska främja intresset för yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är den geografiska uppdelningen av gymnasieprogrammen mellan norra Visby, där framför allt yrkesprogrammen är lokaliserade som har en högre andel pojkar och södra Visby, där de högskoleförberedande programmen är lokaliserade.

 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 september 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?