Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varifrån kommer pengarna?

Region Gotlands inkomster består i huvudsak av tre delar: kommunalskatt, statsbidrag samt avgifter för vissa tjänster.

De totala intäkterna är cirka 7,3 miljarder kronor och den största delen, 54 procent, kommer från kommunalskatten. De som bor på Gotland betalar 33,60 kronor i skatt per intjänad hundralapp.

 

Fördelning av intäkter (se också diagram nedan):
 

  • Kommunalskatt: 54 procent
  • Generella statsbidrag och utjämning: 23 procent
  • Övriga bidrag: 10 procent
  • Avgifter och taxor: 7 procent
  • Hyror och arrenden: 2 procent
  • Försäljning av verksamheter och entreprenader: 1 procent
  • Övrigt: 3 procent

 

 

Siffrorna är från 2020.