Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-09-19 15:11
Idag den 19 september har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delårsrapport 2 och ett remissförslag om mer vegetarisk mat i förskola och skola.

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 4,4 miljoner kronor. Detta visar delårsrapport 2. Prognosen är baserad på förväntat helårsutfall utifrån augusti månads resultat. Delårsrapporten visar även att det saknas budgeterade medel på sammanlagt 16,9 miljoner kronor för ett utökat antal barn. Det handlar om 272 barn och elever i samtliga skolformer.

Underskottet vägs upp bland annat av en positiv prognos för återsökta statsbidrag för asylmottagandet på 7,2 miljoner kronor samt av att förskolan prognosticerar ett positivt resultat på 1,1 miljoner kronor, grundskolan inklusive fritidshem och förskoleklass prognosticerar ett positivt resultat på 700 000 kronor och särskolan ett positivt resultat på 900 000 kronor.

Delårsrapporten visar även att sjuktalet inom nämndens ansvarsområde har minskat något från 6,4 procent förra året till sex procent i år. Verksamheten förskola har dock enheter med höga sjuktal. Kompetensförsörjningen i verksamheterna bedöms vara en stor utmaning framåt.

 

Olika utvecklingsinsatser pågår i skolan

BUN tog idag del av en uppföljning av grundskolan. Statistik som ännu inte hunnit analyseras helt visar att gymnasiebehörigheten i årskurs 9 sjunkit och att även kunskapsresultaten i vissa av Region Gotlands grundskolor försämrats. Grundskolechefen berättade vid sammanträdet att det pågår en rad utvecklingsinsatser inom grundskolan på Gotland. Utifrån identifierade och prioriterade områden har skolorna inlett samarbeten med bland andra Skolverket kring nyanländas lärande, Sveriges kommuner och landsting kring skolutvecklingsprojektet PRIO och Specialpedagogiska skolmyndigheten kring att utveckla inkluderande lärmiljöer. Dessutom pågår bland annat Läslyftet samt en satsning på lågstadiet och fritidshem genom riktade statsbidrag.

 

Nämnden är positiv till mer vegetarisk mat i förskola och skola

 

Regionstyrelsen har remitterat en motionen från Elin Bååth (FI) till nämnden som innehåller ett förslag på att införa vegetabilisk mat som basen i alla skolkök på Gotland och att elever, personal och föräldrar inkluderas i planering av menyerna. BUN är positiv till utökad vegetarisk mat i förskola och skola, men det är Region Gotlands måltidspolicy styr arbetet med de måltider som serveras i verksamheterna. Nämnden har inget eget styrdokument för skolmåltiderna, men redan i december år 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att verka för att öka andelen vegetarisk mat till alla barn och elever. Detta sker genom en dialog med Region Gotlands måltidsavdelning. Nämnden anser att BUN:s beslut år 2013 innebär både att andelen vegetarisk mat ökar och att vegetarisk mat blir vardagsmat för alla barn och elever. BUN föreslår därför i sitt svar till regionstyrelsen därför att arbetssättet ska fortsätta och utvecklas ytterligare.

 

Ledamöterna informerades om Västerhejde skola

BUN:s ledamöter blev idag uppdaterade kring läget för Västerhejde skola, där renovering och ombyggnation startat. Eleverna i årkurs 3-6 har evakuerats och har under höstterminen sin undervisning i tidigare Wisbygymnasiets lokaler på Norra Hansegatan 16A i Visby. Där bedrivs även fritidsverksamhet för samma elevgrupp. Byggprojektet påverkar även eleverna i klass 3 i Eskelhem skola, som vanligtvis har idrott och slöjd i Västerhejde skola. Dessa har all sin undervisning i Eskelhem under höstterminen.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 september 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?