Kontakt

Karin Farinder 
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mat och livsmedel Gotland

Mat- och livsmedelsnäringarna är ett identifierat styrkeområde för Gotland. Det betyder att Gotland har goda förutsättningar för att utveckla detta område för ökad sysselsättning i befintliga och nya företag. Besöksnäringarna är det andra styrkeområdet i tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Sedan slutet av 2016 har Gotland en beslutad regional mat- och livsmedelsstrategi.

Många regioner i Sverige har pekat ut mat- och livsmedelsnäringarna som områden med stor potential för att skapa sysselsättning och utveckling. Detta faktum har varit känt länge på Gotland. År 2013 fick Gotland regeringens utmärkelse "Årets matlandethuvudstad 2013". I och med detta var det många som tyckte att det behövs en tydligare gemensam väg framåt.


Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet och dess olika aktörer

Region Gotland och Länsstyrelsen tog därför, i bred samverkan med näringslivet och olika relevanta organisationer, ansvar för framtagandet av en regional strategi för mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Strategin, som beslutades i slutet av 2016, ligger till grund för att Gotlands position ska vara ännu mycket starkare 2025. Sedan 2017 finns även en nationell livsmedelsstrategi att koppla den regionala utvecklingen mot.

Under 2017 togs en handlingsplan för strategins genomförande fram, vilken beslutades av både Region Gotland och Länsstyrelsen i början av 2018. Handlingsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras varje år. Här syns bland annat pågående aktiviteter med olika ansvariga. Med hjälp av handlingsplanen kan näringslivet och olika organisationer få kännedom om vad som pågår och dra nytta av det arbete som görs och har gjorts.

I utvecklingen av området för mat och livsmedel har näringslivet och de olika företagen en självklar huvudroll utifrån var och ens verksamhets- och affärsutveckling. I samverkan mellan näringsliv, akademi (och andra kunskapsbärande aktörer), samt offentliga aktörer skapas långsiktig och hållbar förändring. Formellt förvaltas strategin och handlingsplanen av Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans.

Under åren 2017-2020 finns en särskilt tillsatt funktion för att stödja utvecklingen inom mat och livsmedel. Denna funktion är placerad på Gotland Grönt Centrum. Finansieringen för funktionen kommer från Tillväxtverket och Region Gotland genom näringslivspaketet Hållbara Gotland.

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands mat- och livsmedelsnäringar


Karin Farinder
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-269499
E-post: karin.farinder@gotland.se