Kontakt

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rapsfält som blommar

Mat och livsmedelsnäringarna i regional utveckling

Mat- och livsmedelsnäringarna är tillsammans med besöksnäringen en av Gotlands två prioriterade så kallade styrkeområden. Det betyder att de har goda förutsättningar att ligga till grund för en stor del av Gotlands innovations- och förändringspotential med fokus på hållbarhet. Sedan 2021 är också Näringslivets energiomställning ett styrkeområde.  

Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att platsvarumärket Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler väljer att flytta hit. 

Självförsörjning på en ö

En naturligt viktig del för alla öar utan broförbindelse med fastland är självförsörjning. För mat- och livsmedelsproduktion skapar god självförsörjning korta värdekedjor och blir hållbart för både för miljön, människan och ekonomin. Det är också en förutsättning för hög beredskap. 

Gotland är en viktig matproducent både för gotlänningar och besökare, men också för Sveriges matförsörjning. Vi exporterar runt 85 procent av allt vi producerar och upp till 50 procent av landets hela försörjning av morötter och palsternackor. Här finns också Sveriges största regionala ekologiska köttvarumärke Smak av Gotland som tillsammans med mellanstora och små producenter tar fram kvalitetsprodukter av de finaste råvaror. (Sedan 2022 även växtbaserade varor.) 

Vägen från hav och jord till bord kan vara väldigt kort, och det är bra. Den största delen gotländska producenter är småskaliga, en naturlig struktur på en diversifierad ö-näringslivskarta. Tillsammans med de stora skapas infrastrukturer som gör det möjligt att producera, förädla, distribuera och konsumera gotländsk mat så lång borta som i Asien, eller så nära som i en delikatessaffär i Stockholm eller en gårdsbutik i Eke. 

Mat-ekosystemet på en ö

Filmen nedan berättar om mat-ekosystemet på en ö och visar värdekedjans väg. 

Youtube video

Det finns tusentals företag och ännu fler människor som arbetar med mat och livsmedel på Gotland. De som medverkar i filmen representerar dem alla. Filmen har medfinansierats av Tillväxtverket och ingår i det nationella projektet Vägar till hållbar utveckling. 

Kontakter 

Kontakt till olika producenter inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang eller offentlig måltid kan du hitta via bland annat följande länkar: 

Regional strategi och handlingsplan

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 är framtagen i samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Det finns även en nationell strategi och handlingsplan för Sverige som Tillväxtverket förvaltar från och med 2021. 

Vår regionala strategi ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna i en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet som matregion (det vi producerar och förädlar) och matdestination (de matupplevelser man reser hit för att ta del av). 

Strategin har två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden

Övergripande

  • Hållbar tillväxt
  • Samverkan och samarbete. 

Utvecklingsområden

  • Fortsatt varumärkesarbete
  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsutveckling
  • Ökad förädlingsgrad
  • Kompetensutveckling
  • Innovation och produktutveckling

Förvaltande

För strategins genomförande ansvarar gemensamt en styrgrupp med representanter från näringslivet, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, LRF, Tillväxt Gotland, Gotland Grönt Centrum AB, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. 

Projekt

Ett av de centrala behoven som fler regioner lyfter är en samlande stödfunktion för utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna. Flera projekt drivs med grundläggande syften att på olika sätt samla Gotland. 

Operation Matbyrån

Projektet Operation Matbyrån har som syfte att just ta fram en samlande struktur för att stötta och lotsa mat- och livsmedelsnäringarna till rätt behovslösningar. Projektet ägs av Gotland Grönt Centrum AB och drivs tillsammans med LRF Gotland och Tillväxt Gotland med finansiering av Landsbygdsprogrammet och Gotland Grönt Centrum AB. 

Läs mer om projektet Operation Matbyrån

Sustainable Speis

Ett annat projekt med nära koppling heter Sustainable Speis (ja, speis betyder mat på gotländska och uttalas spejs)  det ägs och drivs också av Tillväxt Gotland med syfte att samla matdestinationen Gotland och bygga en starkare identitet kring varumärket med fokus på mat. Projektet finansieras av ERUF* och Region Gotland. 

Läs mer om projektet Sustainable Speis

Hantverksbryggeriernas betydelse

Ännu ett projekt med bäring på livsmedel och fördelar med att samverka är Hantverksbryggeriernas betydelse för regional utveckling och kommer från en forskargrupp som lyfter möjligheter att stärka den lokala värdekedjan och samverkan kring logistik. Förstudien har drivits av Lunds Universitet och Platspilot AB med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gotland. 

Läs mer om forskningsprojektet Hantverksbryggeriernas betydelse för regional utveckling

Mer om mat och livsmedel

Frågor

Kontakta mig gärna om du har projekt- eller utvecklingsidéer om Gotlands mat- och livsmedelsnäringar!

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se