Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bild och form

Kulturskolan erbjuder olika kurser inom Bild och Form för barn och ungdomar från 7 år och uppåt. Undervisningen sker i stora ljusa bildsalar som vi delar med gymnasiet i Sävehuset. Vi träffas i grupper om 10 elever, allt material ingår i kursavgiften.

Undervisningens innehåll och upplägg

I bild-och form får du möjlighet att fördjupa ditt intresse och kunnande i bild och form. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar. Tillsammans med din lärare och gruppen får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Vi tar vara på och och inspireras av varandras olika uttryckssätt.  

Välkomna!

ylva.hammar@edu.gotland.se
 

Bild & Form för elever i årskurs 4 grupp 1

Fredagar kl. 14.30-16:00

Bild & Form för elever i årskurs 4 grupp 2
Lördagar kl. 11:00-12:30

Bild & Form för elever i årskurs 4 grupp 3
Lördagar kl. 12:50-14:20

Bild & Form för elever i årskurs 5
Fredagar kl. 16.30-18:00

Bild & Form för elever i årskurs 6
Tisdagar kl. 15:50-17:20

Bild & Form för elever i årskurs 7–8 
Tisdagar kl. 17:40-19:10

Bild, form och scenografi för elever 14–18 år fortsättningskurs. 

Viss tid av undervisningen sker med individuell handledning utifrån de av eleverna valda egna bildprojekt. Gemensamma genomgångar görs utifrån de utvecklingsmöjligheter som finns i gruppen. Eleverna uppmuntras att utforska olika genrer i bild o formframställning. Vi tar vara på och reflekterar över gruppens olika uttryckssätt.

Onsdagar kl.17.20-19:20


KULTURSKOLANS INTERNATIONELLA KURS

Bild- och formgrupp för nyanlända barn och unga.  

Under läsåret 2021–2022 ingår dessa elever i våra övriga bild- och formkurser.

 

​Läs mer om anmälan och avgifter

Vi har tidigare också haft Bild & Form Familj för elever från 7 år och föräldrar tillsammans. 

Där har vi arbetat med bild- och formuppgifter som lockar till att pröva olika svårhetsgrader. När arbetet pågått har vi gjort pauser och inspirerats av varandras sätt att arbeta. Idéer och försök vidareutvecklas av gruppen. Planering inför nästa uppgift gjordes till stor del beroende på hur arbetet gick för respektive åldersgrupp. Vi jobbade med olika konstnärliga uttrycksformer och prövade olika material, tekniker och stilar.

Under läsåret 2021-2022 har vi dock varit tvungna att pausa den här verksamheten, men vi hoppas kunna återkomma med den senare.