Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bild och form

Kulturskolan erbjuder olika kurser inom Bild och Form för barn och ungdomar från 7 år och uppåt. Undervisningen sker i stora ljusa bildsalar som vi delar med gymnasiet i Sävehuset. Vi träffas i grupper om cirka 10 elever, allt material ingår i kursavgiften.

Vi kommer att om möjligt behålla de tider och dagar för Bild & Form kurserna som vi haft vårterminen 2022.

Men eftersom vi delar sal med gymnasiet får vi därför invänta deras schemaläggning. Det innebär att kursstart blir v. 36. Så snart vi får vårt schema för salen meddelar vi tid och dag.

Välkomna!

Undervisningens innehåll och upplägg

I bild-och form får du möjlighet att fördjupa ditt intresse och kunnande i bild och form. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar. Tillsammans med din lärare och gruppen får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Vi tar vara på och och inspireras av varandras olika uttryckssätt.  


ylva.hammar@edu.gotland.se

 

Bild & Form för elever i årskurs 4

Fredag kl. 14.30-16:00
Fredag kl. 16:30-18:00

Bild & Form för elever i årskurs 5

Lördag kl. 11:00-12:30
Lördag kl. 12:50-14:20

Bild & Form för elever i årskurs 6-7
Tisdag kl. 15:50-17:20

Bild & Form för elever i årskurs 8-9 
Tisdag kl. 17:40-19:10

Bild, form och scenografi för elever 14–18 år fortsättningskurs. 

Viss tid av undervisningen sker med individuell handledning utifrån de av eleverna valda egna bildprojekt. Gemensamma genomgångar görs utifrån de utvecklingsmöjligheter som finns i gruppen. Eleverna uppmuntras att utforska olika genrer i bild o formframställning. Under läsåret görs studiebesök och möten med professionella inom olika yrken för Bild & Form.

 

KULTURSKOLANS INTERNATIONELLA KURS

Bild- och formgrupp för nyanlända barn och unga.  

Under 2022–2023 ingår dessa elever i våra övriga bild- och formkurser.

 

​Läs mer om anmälan och avgifter

Vi har tidigare också haft Bild & Form Familj för elever från 7 år och föräldrar tillsammans. Under läsåret 2022-2023 har vi dock varit tvungna att pausa den här verksamheten, men vi hoppas kunna återkomma med den senare.