Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidigare år

Genom åren har drygt 150 bidrag lämnats in till Förnyelsepriset. Ta en titt på tidigare års Förnyelsedagar och låt dig inspireras av bidragen och vinnarna! 

2018 nominerades 45 bidrag vilket var nytt rekord! 

 

Förnyelsedagen flyttade ifjol in i ICA Maxi arena. Detta blev ett lyft på många sätt och framför allt så blev det mer tillgängligt för besökare.

Följande bidrag vann priser förnyelsedag en 2019:

Vinnare av Förnyelsepriset var bidrag 41:
Legostaden ”Sandstad”
(Sanda fritidshem och Mikael Ringqvist, utbildnings- och arbetslivs-förvaltningen).
Motivering: ”Vinnaren har med kreativitet och nytänkande lyckats skapa ett stort samhällsengagemang bland våra yngre medborgare. Barn kan, vill och behöver lära sig om samhället på ett sätt som anpassas till deras åldrar och förutsättningar. Med engagemang, lekfullhet och yrkesskicklighet bekräftas varje elev vilket gör bidraget till en värdig vinnare av förnyelsepriset 2018.”
 
Vinnare av Temapriset miljö och klimat var bidrag 1:
Bättre behandling av deponigas på Visby deponi
(Lisa Larsson, teknikförvaltningen).
Motivering: ”På ett innovativt och genomtänkt sätt har arbetet skapat världsunika möjligheter att ta hand om överskottsvärme som kommer att ge oss renare luft på Gotland. Med mod, nyfikenhet och banbrytande teknik har vinnaren sett till att minska utsläppen och samtidigt leverera energi till uppvärmning. Projektet är självfinansierat genom inkomsterna av leveransen till fjärrvärmenätet. För Gotland och gotlänningarna innebär innovationen att Gotland lever upp till visionen att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
 
Publikens pris utses genom SMS-röstning och i år kom drygt 4 000 röster. Av dessa röstade 904 på vinnaren som blev bidrag 7:
Högby filmfestival - ett ämnesövergripande filmskapande i musik och bild som har givit skolan en positiv energi som bygger gemenskap och traditioner.
 
Servicepriset gick till bidrag 9:
E-ansökan för försörjningsstöd
(stöd- och försörjningsenheten och Mari Bergström, socialförvaltningen).
Motivering: ”Från kontroll till tillit. Vinnarbidraget har genom sin lösning ökat tillgängligheten, minskat byråkratin och skapat förutsättningar för att kunna lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter. Ett tydligt och bra exempel där digitaliseringen skapar möjligheter och förbättrar servicen för dem vi finns till för.
 
Kvalitetspriset gick till bidrag 33:
Utveckling av enhet Bygg
(enheten bygg och Bo Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen).
Motivering: ”Efter flera år av hög arbetsbelastning, hög personalomsättning, bristande ledarskap och ett högt tryck utifrån blev situationen ohållbar. Men med arbetsglädje och gemensamma mål kan medarbetare försätta berg, det visas tydligt i vinnarbidragets resultat. Genom effektiviseringsmål och medarbetarfokus har vinnarbidraget visat goda kvalitativa resultat för verksamhetsprocessen samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön har stärkts.