Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förnyelsearbete inom Region Gotland

 

Region Gotlands verksamheter förnyar och utvecklar ständigt sina tjänster och service. 

Regionens långsiktiga framgång beror på förmågan att skapa värde tillsammans med kunder och intressenter.

Har du förbättringsförslag så vill vi gärna ta del av dem. Lämna dina förbättringsförslag här!