Kontakt

Regionfullmäktige
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Stadssekreterare
E-post: stadssekreterare@gotland.se

Regionfullmäktiges presidium
Inger Harlevi (M) ordförande
Telefon: 070-521 12 60
E-post: inger.harlevi@gotland.se

Björn Dahlström (C) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-534 05 44
E-post: bjorn.dahlstrom@gotland.se

Jonathan Carlsson (S) 2:e vice ordförande
Telefon: 073-836 08 95
E-post: jonathan.carlsson01@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges ledamöter

Regionfullmäktiges presidium 2018-2022:

Ordförande: Inger Harlevi (M)
1:e vice ordförande: Björn Dahlström (C)
2:e vice ordförande: Jonathan Carlsson (S)

Regionfullmäktige har 71 ledamöter.

Efter valet 2018 styrs Region Gotland av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i minoritet. Det innebär att de behöver stöd av minst ett annat parti för att få igenom sin politik.

Partierna har följande mandatfördelning:

Centerpartiet, 18 mandat.
Socialdemokraterna, 18 mandat.
Moderaterna, 11 mandat.
Vänsterpartiet, 7 mandat.
Sverigedemokraterna, 6 mandat.
Miljöpartiet, 4 mandat.
Liberalerna, 3 mandat.
Kristdemokraterna, 2 mandat,
Feministiskt initiativ, 2 mandat.

Vilka personer som sitter i regionfullmäktige framgår under respektive partirubrik i menyn.