Kontakt

Regionfullmäktige
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Stadssekreterare
E-post: stadssekreterare@gotland.se

Regionfullmäktiges presidium
Inger Harlevi (M) ordförande
Telefon: 070-521 12 60
E-post: inger.harlevi@gotland.se

Christer Engelhardt (S) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-206 73 10
E-post: christer.engelhardt@gotland.se

Gunnel Lindby (C) 2:e vice ordförande
Telefon: 070-836 59 60
E-post: gunnel.lindby@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges ledamöter

Regionfullmäktiges presidium 2022-2026:

Ordförande: Inger Harlevi (M)
1:e vice ordförande: Christer Engelhardt (S)
2:e vice ordförande: Gunnel Lindby (C)

Regionfullmäktige har 71 ledamöter.

Efter valet 2022 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Ledamöter

S            Meit Fohlin
S            Filip Reinhag
S            Jenny Larsson
S            Oscar Lindster
S            Kristiina Hansson
S            Thomas Karlström
S            Aino Friberg Hansson
S            Tommy Gardell
S            Hanna Westerén
S            Håkan Ericsson
S            Greger Eneqvist
S            Tony Johansson
S            Helena Bogsjö
S            Linus Gränsmark
S            Helen Coughlin Sjögren
S            Mikael Nilsson
S            Katrina Ansarfwe
S            Christer Engelhardt, 1:e vice ordf.
S            Ida Nordahl
S            Bo Björkman
S            Robin Grähs
S            Charlotte Andersson
S            Tilde Strandell
M           Jesper Skalberg Karlsson
M           Andreas Unger
M           Sara Vilhelmsson
M           Mariette Nicander
M           Håkan Onsjö
M           Inger Harlevi, ordförande
M           Ayman Aboulaich
M           Lina Runander
M           Niklas Carlberg
M           Rolf Öström
M           Michaela Challnius
M           Mikael Blad
M           Kjell Broander
C            Eva Nypelius
C            Lars Thomsson
C            Fredrik Gradelius
C            Eva Ahlin
C            Gabriella Hammarskjöld
C            Stefan Nypelius
C            Bibbi Olsson
C            Karl-Johan Boberg
C            Gunnel Lindby, 2:e vice ordf.
C            Johan Malmros
C            Malin Åberg
C            Anna Andersson
C            Björn Dahlström
KD         Sara Lidqvist
KD         Johan Asplund
L            Anna Hrdlicka
L            Frans Brozén
V            Saga Carlgren
V            Jörgen Benzler
V            Victoria Öjefors Quinn
V            Per Edman
V            Annamaria Bauer
V            Peter Barnard
MP         Jennifer Medin
MP         Micke Seid
MP         Karin Gardell
MP         Maya Arfvidson
SD          Lars Engelbrektsson
SD          Björn Hansson
SD          Wolge Ståhl
SD          Cecilia Lange Rosén
SD          Peter Oliveskog
SD          Jimmy Nilsson
--            Michael Stenberg
--            Kim Palm Modig

Ersättare         


S            Kjell Wahlström
S            Towe Landin
S            Patrik Gardelin
S            Jessica Palmgren
S            Christer Wetterlund
S            Maria Alstäde
S            Magnus Ekström
S            Carin Rosell
S            Bertil Virgin
S            Thord Ingesson
S            Anneli Klovsjö
S            Marina Berg
M           Berit Cedergren Onsjö
M           Ingemar Lundqvist
M           Elisabet Herlitz
M           Roger Wärn
M           Aydin Akyüz
M           Bobo Writler
M           Jimmy Larsson
C            Abdulalim Alkatea
C            Eva Gahnström
C            Hilda Glansholm
C            Ulf Hammarlund
C            Eva Engström
C            Ingrid Engström
C            Kjell Genitz
KD         Sara Westberger
KD         Anna Haack
L            Gisela Wood
L            Aina Mattsson
V            Linda Wagenius
V            Peter Jankert
V            Filippa Maurin
MP        Martin Nilsson
MP        Lena Lind       
SD         Per Vretling
--           Annika Eriksson
--           Clas Strid
SD         Håkan Lilja

Mandatfördelning och bilder

Socialdemokraterna, 23 mandat.
(S) pressbilder

Moderaterna, 13 mandat.
(M) pressbilder

Centerpartiet, 13 mandat.
(C) pressbilder

Kristdemokraterna, 2 mandat.
(KD) pressbilder

Liberalerna, 2 mandat.
(L) pressbilder

Vänsterpartiet, 6 mandat.
(V) pressbilder

Miljöpartiet, 4 mandat.
(MP) pressbilder

Sverigedemokraterna, 8 mandat.
(SD) pressbilder

Kontakt