Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Linda Castell pratar under seminariedagen

Seminariedag kring nyanländas lärande för 900 lärare

Publicerad 2017-08-18 16:10
Samtliga lärare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning vid Region Gotland har haft en seminariedag för att fortbildas kring nyanländas lärande.
Seminariedagen genomfördes inom ramen för ett samarbete med Skolverket kring nyanländas lärande. Det handlar om de riktade insatserna som ska stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten.
 
-  Vi jobbar ytterst med skapa bättre förutsättningar för våra nyanlända elever att lyckas med sina studier, säger Madelene Johansson, som är projektledare för arbetet med nyanländas lärande inom Region Gotland. 
 
Ett av de utvecklingsområden som Region Gotland valt att fokusera på är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ett ämne som dominerade innehållet i seminariedagen. Detta arbetssätt lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att fler nyanlända elever ska nå skolframgång. Det vill säga att elever får lära sig att använda språket på olika sätt i olika ämnen och i olika texttyper samt att undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Helt enkelt skapa en lärandesituation där eleverna får utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt och där elevernas modersmål används som resurs i undervisningen och i lärandet.
 
Linda Castell föredrog ämnet för Region Gotlands lärare. Linda arbetar just nu som konsult med Skolverkets riktade insatser. Hon reser runt i Sverige och stöttar kommuner i arbetet kring nyanlända elevers lärande.  Linda Castell är utbildad 4-9 lärare med gymnasiekompetens i svenska, svenska som andraspråk och engelska.
 
Seminariedagen genomfördes i torsdags på Ica Maxi arena i Visby.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 24 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?