Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Faktura- och betalningsuppgifter

Från den 1 april 2019 gäller en lag som innebär att det blir obligatoriskt för leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att skicka e-fakturor.

Enligt lag tar vi emot e-faktura via Peppol. Ett av följande id behöver anges:
0007:2120000803 eller 0088:7350035440009
 
Vi tar även emot e-faktura som Svefaktura med följande uppgifter:
 
Operatör: InExchange
 
Organisationsnummer: 212000-0803
 
GLN: 7350035440009

 

Samtliga fakturor behöver vara försedda med en referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället.

Bankgiro: 339-8328

Plusgiro: 18 97 50-3