Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomisk planering och uppföljning

Ekonomisk planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. De ekonomiska målen är styrande och ger de grundläggande förutsättningarna för planeringen av ekonomin.  

Budgeten för respektive nämnd beslutas av regionfullmäktige. Därefter bestämmer nämnden de ekonomiska ramarna för verksamheterna inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning är en viktig del av styrningen och kommande planering. En samlad uppföljning med helårsprognos görs efter tre månader, vilket benämns delårsrapport ett. Efter åtta månader görs ett delårsbokslut, där även bland annat samtliga verksamhetsmål följs upp. När året är slut görs en årsredovisning. Däremellan görs också månadsrapporter enligt en särskild tidplan.
 

Region Gotlands ekonomiska mål är:

  • Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Soliditeten ska vara minst 45 procent
  • Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
  • Regionens materiella tillgångar ska vårdas
  • Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Sidan uppdaterad: 30 november 2017
Ansvarig för sidan: Ulrika Jansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?