Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Näs Drakarve 1:129 och del av Näs Drakarve 1:38 - granskning

Planförslaget daterat 2017-08-07 som varit på samråd har efter samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning.

Syftet med planförslaget är dels att säkerställa pågående markanvändning för sexton befintliga stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby. Dessa befintliga stugor är placerade på mark, som i dag är reglerad som parkmark. Planen syftar även till att studera möjligheten att komplettera stugbyn med ytterligare fjorton stugor för tillfälligt boende i anslutning till de befintliga, liksom att möjliggöra en mindre campingplats med uppställningsplatser för tält, husbilar och husvagnar samt en servicebyggnad i anslutning till anläggningen.

Planområdet ligger i Nisseviken och är en del av ett befintligt kustnära turism­område. Området gränsar till fritidshusområde i norr och väster.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland, antagen av kommun­full­mäktige den 14 juni 2010 där området ingår i en ut­pekad turistzon/utrednings­område för turistverksamhet. 

De revideringar som gjorts efter samrådet finns redovisade i en samrådsredo­görelse i planhandlingarna som finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Bygg­nads­nämnden, 621 81, eller via e-post registrator_bn@gotland.se, senast den 4 september 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/6008).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig syn­punkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga belut att anta detaljplanen.

Har du några frågor är du välkommen att ringa planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller planingenjör Lena Beckman, tfn 0498-269397.

Sidan uppdaterad: 10 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?