Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur, Film på Gotland
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Desingmöbel av Lukas Dahlén, Ringvide

Referensgrupp fria professionella kulturskapare

År 2015 bildades en referensgrupp för kommunikation mellan Region Gotland och de fria professionella kulturskaparna.

Gruppen har 2-3 arvoderade möten per år och har bland annat varit med vid framtagandet av Region Gotlands kulturplan.

Deltagarna ska arbeta på professionell nivå och ha en överblick över sitt konstområde. För närvarande består referensgruppen av följande personer:

Musik - Annika Fehling och Jens Friis-Hansen
Dans - Unn Dahlman och Robert Söderström
Teater - Tomas Lindström och Kickan Holmberg
Bildkonst - Siri Iversen Ejve och Torbjörn Limé
Konsthantverk - Eva-Marie Kothe och Jennie Olofsson
Form och design - Mark Ingelse och Kristina Torsson
Film - Leif Eiransson och Seamus Deivert
Litteratur - Staffan Cederborg och Marita Jonsson