§ 145 Sammanträdesdagar 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/9638
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 145
Sammanträdesdagar 2004

AU § 106
- Ledningskontoret förslag
Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2004 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, samt kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
  • · Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2004 äger rum: 22 januari, 26 februari, 25 mars, 22 april, 13 maj, 7 juni, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.
    Arbetsutskottets sammanträdesdagar äger rum: 13 januari, 10 och 17 februari, 9 och 16 mars, 6 april, 6 maj, 17-19 och 25 maj (budgetberedning), 8 juni, 17 augusti, 7 och 14 september, 4-7 oktober (budgetavstämning), 19 oktober, 9 november (preliminärt), 16 november och 7 december.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • · Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2004 äger rum: 16 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 23 juni, 16 augusti, 20 september, 25 oktober, 29 november och 13 december.

Register

Register