Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-tv: Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-06-14 15:40
Idag, den 14 juni, har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.

 

 

Minskat underskott
Förvaltningens ekonomi är inte i balans och prognosen för 2017 visar nu på ett underskott på 30 miljoner kronor, vilket är en liten förbättring jämfört med tidigare prognoser som pekat mot ett underskott på drygt 31 miljoner kronor.

Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott för LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det prognostiseras fortsatt stora underskott.

För att komma till rätta med underskottet beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa konsekvenserna av kostnadsminskningar för tidig rehabilitering i hemmet samt utökning av delade turer alternativt lägre sysselsättningsgrad. Uppdraget innebär att förslagen ska utredas ytterligare innan nämnden kan fatta ett avgörande beslut.

Planerar för sprututbytesverksamhet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen skickat in en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om att starta en verksamhet med sprututbyte där aktiva injektionsnarkomaner får byta använda sprutor och kanyler mot nya.

Planen är att förlägga sprututbytesverksamheten inom psykiatrin, som har beroendekompetens med bistånd från infektionskliniken och inom socialtjänstens beroendeenhet.

– Med sprututbytesverksamheten kan vi nå den avsedda gruppen och motivera dem till behandling för sitt missbruk, erbjuda provtagning och vaccination samt byte till rena injektionsverktyg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) och socialnämndens ordförande Maria Björkman (S).

Avvaktar beslut om sex timmars arbetsdag
Socialnämnden beslutade idag att avvakta med beslutet om att införa sex timmars arbetsdag för vissa yrkesgrupper. Under våren har förvaltningen utrett frågan genom att granska de försök med förkortad arbetstid som pågår i andra kommuner. I de flesta fall är syftet dels att skapa bättre förutsättningar för återhämtning och därigenom minska sjukfrånvaron, dels att öka attraktiviteten till yrket och arbetsplatsen. Den granskning som socialförvaltningen gjort visar dock att resultaten går isär. Inga försök har pågått längre än sex månader och därför anses försöksperioderna vara för korta för att det ska gå att dra några långsiktiga slutsatser. Efter votering gav nämnden förvaltningen i uppdrag att fortsätta bevaka de försök som pågår runt om landet i avvaktan på kvalitetssäkrade resultat.

Sjuktal fortsätter att minska
Sjukskrivningarna inom socialförvaltningen fortsätter att minska. Under årets fyra första månader har sjukfrånvaron minskat med drygt en procent.

Den största förändringen har skett inom hemtjänsten där man vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med de höga sjuktalen. I april minskade sjuktalet inom hemtjänsten till 9,08 procent, vilket är en minskning från 13,58 procent om man jämför med april i fjol.

Det totala sjuktalet för hela förvaltningen ligger nu på 7,84 procent.

Hälsoundersökning av barn och unga
Barn och unga som placeras i familjehem eller i HVB ska genomgå en hälso- och tandhälsoundersökning. Det är innebörden av den överenskommelse mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som socialnämnden idag beslutade om. Bakgrunden till beslutet är att barn och unga som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, det gäller såväl under placeringen som senare i livet. De löper också större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 juni 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?