§ 172 Boendegaranti för studenter

Utskrivet från: http://gotland.se/9633
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 172
Boendegaranti för studenter

AU 126
KS 2003/0259-10
- Ledningskontoret 2003-05-15
Ledningskontoret har tillsammans med Högskolan på Gotland och studentkåren Rindi utarbetat ett förslag till s.k. boendegaranti för studenter under den första tiden efter terminsstarten.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Den föreslagna boendegarantin ska genomföras av Gotlands kommun i samverkan med Högskolan på Gotland och studentkåren Rindi.

Register

Register