Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuellt

Alkohol- och drogrådgivningen håller öppet under pandemin för enskilda samtal. Viktigt att du som besöker oss inte har några symtom för Covid. Det går även bra att ha kontakt med oss via länk och telefon. All gruppverksamhet i fysisk form är pausad. Kontakta gärna oss för mer information. Vänliga hälsningar personalen på ADR.