Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Ensamkommande barn och ungdomar

Vår verksamhet består av boenden där ungdomar som flytt till Sverige utan sina föräldrar får bo. De som bor hos oss är i åldern 12 - 21 år.

Vi hjälper ungdomarna med exempelvis läxläsning, att hitta något kul att göra på fritiden och hur man sköter ett eget hem.

De hjälper också till i kontakten med skola, god man och andra viktiga vuxna.

Målet är att de ungdomar som bor hos oss skall få en egen lägenhet och klara sin vardag på egen hand.